Werken en Leren

Werken en Leren

Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol. Mbo-studenten leren veel in de praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider. Sylryk is een erkend leerbedrijf en helpt studenten ontwikkelen. Wij open graag onze deuren voor gemotiveerde stagiaires die echt willen leren maar ook mee willen functioneren in ons bedrijf.
Wij hebben voor onderstaande opleidingen leerplaatsen beschikbaar:

 • Bedrijfsadministrateur (niveau 4)
  De bedrijfsadministrateur is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. Met zijn inzicht in boekhouden en fiscaliteiten behoudt hij overzicht over de gehele administratie met haar sub-administraties. De werkzaamheden van de bedrijfsadministrateur zijn tweeledig. Enerzijds gericht op het controleren, beheren en bijwerken van de dagboeken. Anderzijds assisteert hij bij de periodeafsluitingen en bij de aangifte omzetbelasting. De bedrijfsadministrateur kan bovendien relatief snel een lager gekwalificeerde medewerker op de sub-administraties vervangen. In het contact met crediteuren en debiteuren kan de bedrijfsadministrateur zich klantgericht opstellen. Hij heeft inlevingsvermogen en weet vanuit zijn beroepsethiek de afweging te maken tussen klanttevredenheid en correcte toepassing van de regelgeving.

 • Financieel administratief medewerker (niveau 3)
  De financieel administratief medewerker werkt op de administratie van een bedrijf of instelling. Dankzij zijn cijfermatig inzicht en vaardigheid met boekhoudkundige software kan hij dagboeken en sub-administraties controleren en bewerken. Bij MKB-bedrijven verricht deze medewerker ook werkzaamheden voor de invordering van facturen. Hij bewaakt betalingstermijnen en verricht opvolgende acties. Als financieel administratief medewerker voert hij zijn taken uit met een kritische houding. Hij moet zich altijd afvragen of de aangeleverde informatie geautoriseerd, juist, volledig en tijdig is. Verder controleert hij zijn eigen werk en dat van anderen systematisch. Hij werkt met vertrouwelijke bedrijfsinformatie en is soms op de hoogte van privé-gegevens. Daarom is hij in staat altijd zorgvuldig en integer om te gaan met gegevens.

 • Management Assistant (niveau 4)
  De managementassistent/directiesecretaresse is de 'rechterhand' van een manager of directielid, zowel in kleine als grote organisaties. Haar werkzaamheden spelen zich af op organisatorisch niveau. Ze kan dan ook marktgericht denken en zich zakelijk opstellen. Zij beschikt over cijfermatig inzicht en begrijpt de nut en noodzaak van haar handelingen. De managementassistent/directiesecretaresse gaat bovendien zorgvuldig om met de verwerking van gegevens. Met overzicht op alle secretariële taken en inzicht in de processen beschikt ze over het improvisatievermogen om goed in te spelen op mensen en situaties. Bijvoorbeeld bij opdrachten voor verschillende directeuren en managers, met de druk van naderende deadlines. Ze moet daarom goed kunnen plannen, stressbestendig zijn en zich zowel mondeling als schriftelijk zeer goed kunnen uitdrukken.

 • Projectmanager vastgoedonderhoud (niveau 4)
  De projectmanager vastgoedonderhoud stuurt vanaf zijn kantoor één of meerdere projecten aan, gericht op het onderhoud van vastgoed. Hij maakt onderhoudsscenario’s voor meerdere jaren, waarin hij aangeeft wanneer bouwdelen aan vervanging toe zijn en van welke factoren dit afhangt. Hij heeft kennis van onderhoudsmaatregelen en degradatieprocessen en kan technische tekeningen lezen. Tijdens het onderhoudsproject heeft hij de leiding en hij is het aanspreekpunt van de opdrachtgever. De projectmanager vastgoedonderhoud is verantwoordelijk voor het vastgoed. Zijn bedrijf loopt een risico met deze verantwoordelijkheid. Over dit risico heeft hij contact met de directie.

  Aanmelden:

  Ben je enthousiast geworden en wil je graag stage lopen bij ons? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar info@sylryk.nl t.a.v. Hans Herbrink. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via: 055 –  576 68 98  of stuur een mail.