Verplichting Energielabel C voor kantoren

Label C-plicht per 1 januari 2023. Wat te doen?

Verhuurder versus huurder
De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor het voldoen aan de labelplicht. De kosten voor het genereren van het energielabel zijn voor de verhuurder.

De huurder is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de labelplicht, maar het is wel van belang dat hij zich bewust is van deze labelplicht. Immers, indien zijn gehuurde kantoor per 1 januari 2023 niet aan de verplichting voldoet, dan kan hij het gehuurde niet langer meer gebruiken.

Huurder en verhuurder dienen derhalve in goede samenspraak ervoor te zorgen dat aan de labelplicht voldaan wordt. Zijn er verbouwingen nodig om aan de labelplicht te voldoen? Dan is het belangrijk dat huurder medewerking verschaft, zodat werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Werkt huurder niet mee hieraan, dan kan huurder  de kantoorruimte niet langer gebruiken na 1 januari 2023.

Indien er een nieuwe huurovereenkomst getekend moet worden is het voor de huurder wel raadzaam om na te gaan of het pand voldoet aan de label C-verplichting. Indien dit (nog) niet het geval is adviseren wij u om bij de verhuurder na te vragen wanneer en hoe hij aan de labelverplichting gaat voldoen. Dit om eventuele overlast van verbouwwerkzaamheden tijdens uw gebruik van het pand te voorkomen.

Het is tevens raadzaam voor huurder én verhuurder in het achterhoofd te houden dat de overheid voornemens is om per 1 januari 2030 een label A verplichting door te voeren.

Hoe zit het ook alweer?
In principe moeten alle kantoorpanden in 2023 een label C hebben, maar uiteraard zijn hier ook uitzonderingen op, te weten:

  • Als het kantoor minder dan 100m2 oppervlakte heeft.
  • Als het kantoor in een groot pand zit, waarbij de kantoorruimte eigenlijk een nevenfunctie is. Als het kantoor dan minder dan de helft van het totale gebruiksoppervlakte beslaat, dan valt het kantoor buiten de verplichting.
    Een voorbeeld: de totale BVO van het pand is 2000 m2. U huurt daarvan 600 m2 kantoor, 200 m2 vergaderzalen en 200 m2 De overige 1000 m2 bestaat uit winkelruimte. Uw kantoor beslaat dus 600 m2 van de totale 2000 m2 (30%) en volgens art. 5.11 lid 2 van het Bouwbesluit valt uw kantoorruimte daarmee buiten de labelverplichting want de kantoorfunctie is minder dan 50% van de totale BVO.
  • Als het kantoor een monumentaal (rijks, provincie of gemeente) pand betreft. Beschermde stads- en dorpsgezichten vallen niet onder deze uitzondering.
  • Als het kantoor < 2 jaar gesloopt/ gerenoveerd/ getransformeerd of onteigend gaat worden.

Gebruiksfunctie van het pand
In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster staat welke functie voor een pand is geregistreerd. Een pand kan echter meerdere functies hebben. Functies zijn o.a. woonfunctie, kantoorfunctie, industriefunctie, zorgfunctie etc. Indien uw kantoor geregistreerd staat als industrie (geen label C plicht) maar feitelijk gebruik is een kantoor, dan bent u wel verplicht om aan het C-label te voldoen. Feitelijk gebruik is namelijk leidend. U kunt via de BAG ook een terugmelding doen naar de gemeente om de functie aan te laten passen.

Uiteraard is Sylryk u graag van dienst bij het opstellen van een maatwerkadvies om te komen tot een label C. Vraag vrijblijvend informatie of een offerte aan via info@sylryk.nl of telefonisch via

055 – 576 68 98.