Overheid roept warmtefonds in het leven

De Rijksoverheid heeft het Warmtefonds in het leven geroepen en ervoor gekozen om daarvoor de structuur en ervaring van het Nationaal Energiebespaarfonds te gebruiken. De start van het Warmtefonds is een belangrijke stap naar aantrekkelijke financiering voor iedereen.

Warmtefonds

Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord om de transitie naar aardgasvrije wijken financieel mogelijk te maken.Het Rijk wil met het fonds de maandelijkse kosten van particulieren voor de financiering van verduurzaming verlagen, en ervoor zorgen dat zo veel mogelijk kan worden gefinancierd met de maandelijkse besparing op de energierekening. Woonlastenneutrale verduurzaming wordt zo voor meer huishoudens haalbaar.

Eerste leningen per 3 februari beschikbaar

Met ingang van 3 februari 2020 komen in het Warmtefonds leningen beschikbaar met een looptijd van 20 jaar. Tot nu toe was de maximale looptijd 15 jaar. Door te kiezen voor een langere looptijd, wordt het maandbedrag lager en is het voor meer woningeigenaren en VvE’s financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen. Daarnaast kunnen dan ook VvE’s vanaf 8 appartementen gebruik maken van de VvE Energiebespaarlening. Voorheen moesten VvE’s beschikken over minimaal 10 appartementen.

Aardgasvrije wijken

Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord om met name de transitie naar aardgasvrije wijken mogelijk te maken. Voor aardgasvrije wijken zijn voldoende financieringsoplossingen erg belangrijk. Ook voor eigenaar-bewoners die op basis van hun inkomen nu niet in aanmerking komen voor een financiering, en wel moeten verduurzamen vanwege een wijkaanpak. 

Miljard euro

Het Warmtefonds zal in de komende jaren met een combinatie van publieke en private middelen groeien naar meer dan een miljard euro.

Bron: aardgasvrijewijken.nl