Ontwikkeling, vastgoedbeheer en duurzaamheid voor woningcorporaties


Woningen en utiliteitsbouw

Sylryk Projectmanagement heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en begeleiding van vastgoedbeheer. Wij treden op als rechterhand en sparringspartner van belegger en/of eigenaar.

Naast (project)begeleiding kunnen wij met onze businessunit Energie- en Bouwmanagement de energetische status van het complex inzichtelijk maken. Eén van onze specialiteiten is de energie- duurzaamheidsscan; een combinatie van uw huidige energielasten, mogelijke energetische maatregelen, het energielabel en het MeerJarenOnderhoud(Plan).

U kunt ons inschakelen voor o.a.:

  • Bouw- en Projectmanagement
  • Haalbaarheidsstudies
  • Energie- duurzaamheidsscan
  • Uitvoering, oplevering en nazorg
  • Programma van Eisen
  • Planontwikkeling
  • Aanbestedingen
  • Bewonersparticipatie VVE-beheer
  • Zonnepanelen (PV) advies

Recente projecten

1371736889

Controle energielabels

1371726776

Energetische status en energielabels

1342190243

Herbestemming Walenburgerweg

1342187300

Projectbegeleiding interne verbouwing