Nieuwbouw, (her)bouw of renovatie van woningen en kantoren

Sylryk Projectmanagement heeft ervaring met diverse soorten zakelijke projecten: nieuwbouw, (her)bouw en renovatie. Wij treden op als rechterhand en sparringpartner van overheden, woningcorporaties, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars. U kunt ons inschakelen voor het hele bouwproces, maar we helpen u graag ook met een specifiek onderdeel.

U kunt bij ons terecht voor onder meer:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Planontwikkeling
 • Exploitatiebegrotingen
 • Herbestemming van vastgoed en monumentale panden
 • Bestekken
 • Programma van Eisen
 • Aanbestedingen
 • Uitvoering
 • Oplevering en nazorg
 • Begeleiding en advisering huurders- en koperverenigingen
 • Duurzaamheidsadvies voor nieuwbouw en bestaande bouw
 • Begeleiding collectief particulier opdrachtgeverschap
 • Bewonersparticipatie woningcorporaties
 • VVE-beheer

Recente projecten

1380114762

Begeleiding verbouw kantoorpand

1343137203

Projectbegeleiding Shoeby Stores

1342188207

St. Joannes de Deoziekenhuis

sylryk-320

500 woningen