Ook maatschappelijk vastgoed krijgt labelverplichting

Ook het maatschappelijk vastgoed in Nederland krijgt wellicht een labelverplichting. Kantoren moeten vanaf 2023 al een verplicht label C hebben. Voor maatschappelijk vastgoed geldt nog geen verplichting, maar deze komt nu wel dichterbij.
Onderwerp van gesprek is of er ook een labelverplichting voor scholen en zorgvastgoed moet komen. In het ECN-rapport zijn op basis van referentiegebouwen maatregelenpakketten opgesteld en berekeningen gemaakt van de energiebesparingen, investeringskosten, opbrengsten en terugverdientijden.
Tot de mogelijkheden behoort het verplicht stellen van minimaal label C voor al het maatschappelijk vastgoed. Voor kantoren is al verplicht gesteld dat zij in 2023 minimaal label C moeten hebben.Bekijk het volledige onderzoek.

 

Bron: Duurzaamgebouwd