‘BENG’ staat voor ‘bijna-energieneutraal gebouw’. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutraal zijn, een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013. Na 2020 zullen in alle landen van de Europese Unie BENG-eisen gelden.

Sylryk volgt BENG en de nieuwe wet- en regelgeving op de voet. De overheid werkt hard aan de BENG-eisen voor nieuwbouw die vanaf 1 juli 2020 gaan gelden. Dit jaar worden de concepteisen voor nieuwbouw definitief. Hieronder leest u welke effecten de definitieve eisen hebben en wat de relatie is tussen BENG en aardgasvrije nieuwbouw.

Het BENG-proces

Vanaf 1 juli 2020 wordt de energieprestatie van nieuwe gebouwen bepaald door:
1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

De nieuwe BENG-eisen

Op dit moment wordt gewerkt aan het vaststellen van de nieuwe BENG-eisen. Het is aannemelijk dat de definitieve BENG-eisen verschillen van de voorgenomen BENG-eisen (2015)

BENG en aardgasvrije nieuwbouw

De Wet Voortgang Energietransitie (wet VET) is op 1 juli 2018 in werking getreden. De wet regelt onder meer dat de aansluitplicht voor aardgas vervalt. In de praktijk betekent dat nieuwbouw niet meer zal worden aangesloten op aardgas, behalve in uitzonderlijke situaties.

Bron:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)