Nieuwe regelgeving EPA-W en EPA-U uitgesteld tot 1 juli 2020

In overleg met het ministerie van BZK is bekend gemaakt dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor het nieuwe stelsel voor energieprestaties niet haalbaar is.

Het nieuwe stelsel voor energieprestaties gaat in op 1 juli 2020, een half jaar later dan gepland. Reden dat de deadline voor de NTA 8800 verplaatst wordt, is dat de rekensoftware niet op tijd klaar is.  Om de markt goed voor te bereiden en de software goed te kunnen testen, moet er minimaal 6 maanden tussen oplevering en inwerkingtreding zitten. Naar verwachting zal de software pas eind dit jaar gereed zijn om te testen. Omdat 1 januari dan te krap wordt, wordt de inwerkingtreding van de NTA 8800 verschoven naar 1 juli.

Wat er nog meer veranderd leest u in de kamerbrief.