Inspecties

Inspecties

Sylryk Projectmanagement is een onafhankelijk adviesbureau voor veilige en duurzame gebouwen en installaties. Om uw vastgoed in goede staat te behouden zijn er diverse inspecties nodig. Wij voeren de belangrijkste voor u uit:

NEN3140
De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast komt het heel vaak voor dat een periodieke NEN3140 inspectie door uw verzekering wordt geëist. Dat staat in de kleine lettertjes in uw verzekeringspolis maar wordt nauwelijks opgemerkt. De gevolgen kunnen echter enorm zijn!

NEN2580
De NEN2580 is een Nederlandse Norm die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhoud van gebouwen of delen daarvan. Deze data, die in de vorm van een zogenaamd meetrapport worden weergegeven, kunnen onder andere gebruikt worden door het facilitair bedrijf ten behoeve van benchmarking en om het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) voor verhuurders van woon- en bedrijfsruimte te bepalen.
De NEN2580 kent twee types:
 • Type A: Uitgangspunt is controle op locatie
 • Type B: Uitgangspunt is controle vanaf tekening (bij voorkeur DWG tekeningen)

  NEN2767 inclusief MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP)
  Met de norm NEN2767 conditiemeting kan de technische staat van uw gebouw en gebouwgebonden installaties op een objectieve manier worden vastgelegd door het eenduidig uitvoeren van een inspectie. Op basis van de gesignaleerde gebreken kunnen onderhoudskosten en risico’s in beeld worden gebracht. U als opdrachtgever kan op basis van de resultaten van deze conditiemeting uw prioriteiten stellen voor het uit te voeren onderhoud.

  Technische Due Diligence (TDD)
  Een technisch due diligence onderzoek behandelt de technische gesteldheid van gebouwgebonden installaties, beheerplannen en noodzakelijke toekomstige (her-) investeringen. En vormt daarmee de sleutel tot het benutten van kansen en het vermijden van risico's ten tijde van een fusie, overname of verkoop. Zo wordt u in staat gesteld een goed geïnformeerde beslissing te maken.

  Bouwkundige keuring
  Een Bouwkundige keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een pand. Onze objectieve en gekwalificeerde inspecteur geeft u inzicht in de staat van de woning of het bedrijfspand. Zo komt u niet voor verassingen te staan.