80% van de kantoren moet aan de bak!

 

 80% van de kantoren moet aan de bak voor energielabel C.

Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen van meer dan 100 m² naar verwachting minimaal energielabel C hebben. Steeds meer kantooreigenaren nemen hiervoor energiebesparende maatregelen. Zo stijgt vooral het aantal panden met het zuinige energielabel A.

Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Eind 2016 kondigde minister Blok van Wonen en Rijksdienst het voornemen voor een wettelijke verplichting voor een minimale eis van Energielabel C aan. Het uitfaseren van kantoren met energielabel G, F, E en D moet een significante energiesparing opleveren. Daarmee komen de doelstellingen van het Energieakkoord een stap dichterbij.

 

Groei groene energielabels

Tegelijkertijd is er een algehele beweging gaande richting groene energielabels. Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) blijkt dat steeds meer kantoren een groen energielabel hebben. Ten opzichte van augustus 2016 is het aandeel geregistreerde energielabels met C of beter gestegen met 71%. Het aantal afgemelde energielabels G t/m D steeg anderzijds met 40%.

 

80% voldoet niet

Ongeveer 80% van de kantoorgebouwen voldoet nog niet aan de voorgenomen norm van Energielabel C voor 2023. Ze zijn of energie-onzuinig of hebben (nog) geen energielabel. De eigenaren staan voor de taak eerst hun precieze energielabel te bepalen. Op EP-online staat of het pand al een energielabel heeft en zo ja, welk label.

 

Geen energielabel

Als er geen energielabel is, kan een eigenaar een energieadviseur inschakelen. Een energielabeladviseur kan via het Energie Prestatie Advies Utiliteit (EPA-U) eventueel een huidig energielabel opstellen. Daarbij kan de adviseur gebouweigenaren voorzien van een advies welke maatregelen er genomen moeten worden.

Handig is om vervolgens energiemaatregelen te nemen samen met gepland onderhoud of op een ander natuurlijk moment. Ook is het raadzaam verduurzaming meteen grondig aan te pakken. Want wie meteen voor een beter label gaat, is voorbereid op mogelijke toekomstige wetgeving.

 

Investering terugverdienen

Om aan een energielabel C-eis te voldoen moet er voor zo’n € 1 miljard aan energiebesparende maatregelen genomen worden. Dit berekende het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De investering verdient zich terug doordat er energie bespaard wordt. De maatregelen hoeven niet ingrijpend te zijn. Denk bijvoorbeeld aan energiezuinige verlichting of aan een energiezuinige ketel.

Energieinvesteringsaftrek voor energielabelsprong

Hebt u een energielabelsprong gemaakt? Dan kunt met dat gehele pakket aan genomen maatregelen in aanmerking komen voor de Energieinvesteringsaftrek (EIA). Dit gaat via de generieke code 210000.

 

 

Bron: Kader-opleiding.nl