Energie- en Bouwmanagement

Complete dienstverlening

Wij werken landelijk voor particulieren, zorginstellingen, rijksoverheden, gemeenten, woningbouwcorporaties en professionele opdrachtgevers. Het accent ligt op de energiehuishouding en duurzaamheid van gebouwen en objecten. Waaronder: maatschappelijk onroerend goed, scholen en (bestaande) woningbouw en utiliteitsbouw.

U kunt ons inschakelen voor een deeladvies, bijvoorbeeld over energetische maatregelen, maar ook voor een totaaladvies voor uw gehele vastgoedbezit. Daarbij gaat het niet alleen om de standaard veranderingen als dubbele beglazing, na-isoleren en verbetering van de technische installaties, maar ook om creatieve en innovatieve mogelijkheden.

Daarnaast kunt u ons inschakelen voor bijvoorbeeld brandveiligheidsvraagstukken, veiligheids- keuringen van technische installaties en legionellapreventie. Wij weten de weg in subsidieland en bereiden samen met u ook graag duurzaamheidsinvesteringen voor.
Maar wij adviseren niet alleen: desgewenst kan Sylryk Energie- en Bouwmanagement u ook volledig begeleiden in de ontwikkel- en uitvoeringsfase van uw project, met onder andere bouwbegeleiding, toezicht, directievoering en nazorg. Kortom: u kunt uzelf als opdrachtgever volledig laten ontzorgen.

U kunt bij ons terecht voor onder meer:

 • Energieprestaties: energielabels en maatwerkadviezen (EP-W en EP-U)
 • Energie- duurzaamheidsscan
 • Advies duurzame energieopwekking
  Leveren en monteren van zonnepanelen
 • EPG berekeningen
 • Waterbeheer / legionellapreventie
 • Brandveiligheid
 • VCP-keuringen


 • Duurzaam ontwikkelen
 • Bouwkostencalculatie en adviseringen
 • Bouwkundige (aankoop)keuringen
 • Tekenwerk (B/E/W)
 • NEN2580 metingen
 • Meerjaren onderhoudsplanningen en -begrotingen
 • Conditiemetingen NEN2767
 • Risicobeheersing van gas-, water- en 
  elektra-installaties

Energielabels NTA8800 (EP-W én EP-U)
Met het energielabel wil de overheid eigenaren informeren over de energiezuinigheid van een gebouw. De Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) heeft het energielabel verplicht gesteld. Het Besluit energieprestatie gebouwen verplicht het beschikbaar stellen van een geldig energielabel. Deze verplichting geldt bij de verkoop, verhuur en oplevering van een gebouw.

Sinds januari 2021 moeten verkopers en verhuurders van een gebouw verplicht de energielabelklasse (de letters A++++ tot en met G) van een geldig energielabel vermelden in advertenties. Deze verplichting geldt wanneer zij het gebouw via advertenties in commerciële media te koop of te huur aanbieden. Zoals bijvoorbeeld op social media of via de website van een makelaar.
Sylryk is uw business partner voor zowel EP-W (Woningbouw) als EP-U (Utiliteitsbouw) energielabels maar ook maatwerkadviezen. Een maatwerkadvies is een advies op maat. Het rapport geeft inzichtelijk welke maatregelen energiebesparingen opleveren en welke kosten dit met zich meebrengt. Wij werken volgens de ‘Energiebesparende Formule’. Dit houdt in dat we na een volledige energiescan van het pand een maatwerkadvies geven, waarin we aangeven welke energiebesparende maatregelen voor het pand mogelijk zijn. Ook laten we zien wat die maatregelen kosten, welke besparing ze opleveren en in hoeveel tijd de investeringen kunnen worden terugverdiend.

Certificering
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hanteert Sylryk de protocollen Energie Prestatie Advies voor Utiliteit (EP-U) waaraan de BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad 9500 ten grondslag liggen en voor woningbouw (EP-W) BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad 9500-U van 1 januari 2022. Sylryk is gecertificeerd bij EPG Certificering.
Klik hier voor ons EP-U certificaat. Klik hier voor ons EP-W certificaat.

Wij werken onder andere voor:
 • Beleggers
 • Beheerders
 • Overheden
 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Retail
Voor meer informatie, klik hier voor onze brochures