BENG is uitgesteld tot 1 januari 2021

De invoeringsdatum BENG-eisen / NTA8800 / vernieuwing energielabel is uitgesteld tot 1 januari 2021.

De eerder beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2020 is mede gebaseerd op de verplichting vanuit de Europese Unie (de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)) dat per 1 januari 2021 de nieuwbouw “BENG-proof” is en per 10 maart 2020 voorzien moet zijn van een nieuw energielabel uitgedrukt in kWh/m2.jr. Met een eventueel uitstel wordt nog steeds voldaan aan de implementatiedatum van de Europese richtlijn dat gebouwen met vergunningaanvraag vanaf 1 januari 2021 conform de BENG-eisen gebouwd moeten worden. Door het uitstel zou niet tijdig voldaan worden aan de implementatie van het nieuwe energielabel uitgedrukt in kWh/m2.jr. Dit laatste betreurd de minister ten zeerste, maar is onvermijdelijk gelet op de inhoudelijke samenhang met de NTA8800 en de bijbehorende software.

Conclusie

“Alles afwegende heb ik besloten aan het verzoek van de marktpartijen gehoor te geven en de invoeringsdatum van BENG, de bepalingsmethode NTA8800 en de invoeringsdatum van het nieuwe energielabel een half jaar uit te stellen tot 1 januari 2021. Met dit uitstel ben ik van mening dat de bouwende partijen voldoende voorbereidingstijd hebben om de BENG-eisen en het nieuwe energielabel vanaf 1 januari 2021 succesvol te kunnen implementeren.”

Aldus de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; drs. R.W. Knops.